Tuusulanjärven identiteetti ja maine – tule tiedotustilaisuuteen

Käynnissä olevan matkailuhankkeen tiimoilta tehtiin loppuvuonna 2013 kovasti töitä työpajoissa, jonka tuloksena Tuusulanjärven alueelle saatiin määriteltyä brändi. Se koostuu neljästä elementistä: ’Suomalaisuuden tarina’, ’Järviluonto’, ’Lähellä’ ja ’Paljon tekemistä’. Elementit kuvaavat Tuusulanjärven alueen ainutlaatuisia piirteitä, arvoja ja toimintatapoja, jotka erottuvat massasta ja ovat se, mitä meillä on tarjota.

Työpajoihin osallistui kaikenkaikkiaan yli 60 henkilöä kuntasektorilta, yrityksistä ja erilaisista yhdistyksistä. Työpajoissa ideoitiin myös tekoja, joiden avulla brändi saadaan elämään ja näkyväksi. Näitä sanoista tekoihin -ideoita tuli 160 kpl. Matkailuhankkeen aikana tekemistä vauhditetaan neljällä palvelumuotoiluprojektilla, jotka toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Projektit on määritelty ja työ aloitettu. Työpajojen jälkeen aineistoa koottiin yhteen, ja esitys työn tuloksista on luettavissa tässä: Tuusulanjärven identiteetti ja maine.

Matkailuhankkeen edistymisestä, tuloksista ja organisoitumisesta pidetään tiedotustilaisuus Hotelli Gustavelundissa tiistaina 18.3.2014 klo 17.30. Tilaisuus on avoin kaikille.

– Tilaisuudessa on aiheellista keskustella jatkosta, jo kasaan saatujen tulosten ja olemassa olevan realismin pohjalta. Hyviä ideoita kaivataan myös laajemmalti, kaikki resurssit on mobilisoitava mukaan, kuvailee matkailuhankkeen ohajusryhmän puheenjohtaja Pekka Holma.

Matkailuhankkeen ensimmäinen työpaja oli tuottoisa

Tuusulanjärven matkailuhankkeen ensimmäiseen työpajaan virtasi porukkaa. Paikalle saapui majoitus- ja ravintolayrittäjiä, museoiden johtajia, harrasteseurojen väkeä, kuntien kehittäjiä, kotiseutuseurojen edustajia ja muuten vaan Tuusulanjärvestä kiinnostuneita. Gustavelundin kokoustilassa järvi näyttäytyi ikkunasta avautuvana maisemana ja pöydät oli järjestetty ryhmiksi. Työskentely yhteisen hiilen löytämiseksi saattoi alkaa.

Brändin voi ajatella olevan kuin hiili. Ensin päätämme mihin hiileen haluamme joukkona puhaltaa. Mitä useampi hiileen puhaltaa, sitä voimakkaammin se hehkuu.

Gustavelund tyopaja

Työpajojen vetäjä Teemu Moilanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta oli valmistautunut perusteellisesti. Tuusulanjärven aluetta kuvaavia termejä ja sanoja oli kerätty tausta-aineiston ja haastattelujen perusteella 50 kappaletta. Oli suomalaisuutta, aktiivista, iloista, rantatietä, järviaktiviteetteja, kartanoita ja sibeliusta sekä monta muuta. Sanoja ja käsitteitä pyöriteltiin eri näkökulmista eri menetelmin monta tuntia ryhmäpöydissä. Mielipiteitä vaihdettiin, näkökantoja perusteltiin, tunnekokemuksia jaettiin. Puheensorina oli intensiivistä. Hiljalleen sanoista alkoi siilautua tärkeitä ja kaikkein tärkeimpiä identiteetin kuvaajia, joilla erotuttaisiin kaikesta muusta mitä Suomessa on.

Gustavelund tyopaja ryhmatyo

Teemu työstää työpajojen tuotoksia eteenpäin, joiden pohjalta työskentelyä jatketaan seuraavassa työpajassa. Tervetuloa mukaan, työpaja pidetään Järvenpää-talossa tiistaina 26.11.2013 klo 12–17. Ilmoittautumiset työpajaan täältä. Koodi on TUUSULANJÄRVI.

Tuusulanjärvi maailmankartalle kick off

131022-Tuusulanjarvi-kick-off-Teemu-MoilanenMajatalo Onnelassa pidettiin tiedotustilaisuus tiistaina 22.10.2013 juuri käynnistyneestä matkailuhankkeesta Tuusulanjärven alueella. Tilaisuuden alussa hankkeen työryhmän puheenjohtaja Pekka Holma toivotti saapuneet tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti miksi työhön on ryhdytty. Teemu Moilanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja ja hankkeen toteuttaja esitteli brändin käsitettä sekä sen rakentamista. Hankkeessa seuraavana ovat vuorossa työpajat, joissa pyritään löytämään yhteinen nimittäjä Tuusulanjärven alueelle. Työpajat toteutetaan loppuvuoden aikana ja ne ovat avoimia tilaisuuksia, joiden tavoite on ottaa laajasti eri näkökulmia huomioon kehittämistyössä ja brändin rakentamisessa.

Yleisöä saapui paikalle viitisenkymmentä ja kommentointi kävi vilkkaana ja innostuneena. Monessa puheenvuorossa kiiteltiin sitä, kuinka hienoa on, että Tuusulan ja Järvenpään kunnat ovat päässeet yhteistyön alkuun Tuusulanjärven suhteen. Matkailuelinkeinon kasvunäkymät ja potentiaali olivat puheissa ja yleisö nosti esille myös mm. vesiensuojelun, Rantatien liikenneturvallisuuden, infrastruktuurin tärkeyden ja ympäristön siisteyden.

Tilaisuuden loppupuolella Järvenpään kulttuurijohtaja Kalle Jämsen toi puheenvuorossaan esiin Tuusulanjärven taiteilijayhteisön, kulttuurihistorian sekä juhlavuosien 2015 tai 2017 suomat mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Vuonna 2015 juhlitaan Jean Sibeliuksen, Pekka Halosen sekä Akseli Gallen-Kallelan 150-v synttäreitä ja vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Suomalaisuuden aatetta vaalittiin Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä luotiin taiteen keinoin.